Integritetspolicy

Yacht Center Stockholm AB behandlar personuppgifter enligt gällande Dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med den här personuppgiftspolicyn är att redogöra för vilka personuppgifter vi tillhandahåller, hur vi får tillgång till dessa och hur vi behandlar dem. Du har alltid rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har registrerade på dig. Besök Integritetsskyddsmyndigheten för ytterligare information om personuppgiftsbehandling. 

Insamling av personuppgifter

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Nedan har vi sammanfattat vilken typ av personuppgift som vi huvudsakligen behandlar:

  • Namn
  • Gatuadress
  • Postadress
  • E-postadress
  • Telefonnummer 
  • Uppgifter som du frivilligt uppger

Hur får vi tillgång till dina uppgifter? 

  • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt 
  • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss eller på något annat sätt kontaktar oss  

Hur använder vi dina personuppgifter? 

Uppgifter som inhämtas används i syfte att erbjuda en båtplats.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina personuppgifter används av Yacht Center Stockholm AB.

Begär tillgång till dina uppgifter

Registrerad person har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av egna personuppgifter, begränsning av behandling, invändning mot behandling samt dataportabilitet. Detta görs till kontakt@biskopsudden.com

Kontaktinformation

Yacht Center Stockholm AB (org.nr 556556-2401), är personuppgiftsansvariga för de uppgifter bolaget samlar in och behandlar, och ansvarar för att sådan behandling sker med respekt och i enlighet med gällande lagstiftning. 

Om du har några frågor eller kommentarer till den här personuppgiftspolicyn kan du kontakta oss på: 

Biskopsuddens Marina

Yacht Center Stockholm AB
Biskopsvägen 7
115 21 Stockholm
E-post: kontakt@biskopsudden.com 
Telefon: 08-663 02 00